Nowości:

Dowiedz się, dlaczego to robisz

Dowiedz się, dlaczego to robisz

Dowiedz się, dlaczego to robisz

W przeciwieństwie do wielu serwisów o diecie, gdy raz się dowiesz, co robić, zrozumiesz też, dlaczego tak postępujesz. Niektórzy ludzie chcą jedynie wiedzieć, co robić, i ufają, że to zadziała. Jeśli jednak chcesz również wiedzieć dlaczego, to ta książka jest dla ciebie. Dzięki niej zapo­znasz się z genetyką człowieka i sposobem wzajemnego oddziaływania diety i DNA. DNA to skrót oznaczający związek chemiczny zwany „kwa­sem deoksyrybonukleinowym”, który tworzy genom człowieka – zawar­ty w każdej komórce twego ciała osobisty kod określający, kim jesteś. To uszkodzenie kodu DNA jest podstawową przyczyną chorób nowotworo­wych i wielu innych powszechnych schorzeń. Z serwisu tego dowiesz się, jak to się dzieje oraz jak związki chemiczne znajdujące się w warzywach i owocach mogą chronić twoje DNA przed uszkodzeniami.

Dowiesz się również, dlaczego ta dieta ma sens. Ludzkość wyewo­luowała 50 000 lat temu, stosując dietę roślinną, nasza współczesna dieta powstawała zaś zaledwie przez ostatnie 50 do 100 lat. Sposób, w jaki się obecnie odżywiamy, nie współgra z naszymi genami, a z tego serwisu do­wiesz się, jak przywrócić równowagę, która była zamierzeniem natury.