Nowości:

O psychologii zdrowia

O psychologii zdrowia

O psychologii zdrowia

Psychologia zdrowia jest dosyć młodą dziedziną psychologii. Wcześniej była ona traktowana pobłażliwie, jednak teraz większy nacisk kładzie się na zależność między psychiką a prawidłowym funkcjonowaniem całego organizmu. Jest to zbyt istotna kwestia, by można ją było bagatelizować. Psychologia zdrowia jest dyscypliną akademicką poruszającą zagadnienia zdrowia, jak i choroby, a także wpływu czynników psychologicznych na to, jak funkcjonuje fizjologicznie człowiek. W psychologii zdrowia kładzie się spory nacisk na komplementarność organizmu ludzkiego. Uznaje się definicję zdrowia według WHO w aspekcie pozytywnym, a więc tą, która uwzględnia, że zdrowie to nie tylko brak choroby, ale przede wszystkim dobrostan fizyczny oraz psychiczny. Warto tak patrzeć na dziedzinę zdrowia, gdyż można dzięki temu wiele się dowiedzieć. Zagadnienia psychologii zdrowia stale się poszerzają i pojawia się coraz więcej wykwalifikowanych absolwentów zajmujących się równocześnie zdrowiem fizycznym, jak i psychicznym.